องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 10 ก.ค. 2567 ]3
2 ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 10 ก.ค. 2567 ]3
3 ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 10 ก.ค. 2567 ]3
4 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 [ 12 ธ.ค. 2566 ]10
5 ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553 [ 12 ธ.ค. 2566 ]9
6 ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2540 [ 12 ธ.ค. 2566 ]8
7 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการสนับสนุนที่มีภาวะพึ่งพิง [ 4 ก.ค. 2565 ]56
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๙ [ 28 ก.ค. 2549 ]41