องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]75
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]82
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]104
4 8-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]246
5 10-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]245
6 9-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]244
7 5-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]249
8 1-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]247
9 2-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]295
10 3-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]244
11 4-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]251
12 6-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]241
13 11-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]250
14 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]239
15 รายงานสรุปผลการทำเวทีประชาพิจารณ์ ยกร่างญัตติ [ 8 เม.ย. 2564 ]285
16 รายงานการพิจารณาแก้ไข เปลี่ียนแปลง ยกเลิกญัตติ [ 8 เม.ย. 2564 ]256
17 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]264
18 รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]279
19 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]236
20 รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]286
 
หน้า 1|2