องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง / แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 5) [ 6 มิ.ย. 2566 ]54
2 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) [ 10 พ.ค. 2566 ]53
3 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) [ 27 ก.พ. 2566 ]63
4 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 [ 27 ส.ค. 2564 ]316
5 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 10 พ.ค. 2564 ]253
6 ประกาศการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 พ.ค. 2564 ]291
7 ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 พ.ค. 2564 ]253
8 ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 พ.ค. 2564 ]248
9 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า(แนบท้ายประกาศโครงสร้าง) [ 10 พ.ค. 2564 ]261
10 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564-2566 [ 10 พ.ย. 2563 ]326
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 12 ต.ค. 2563 ]270
12 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]543
13 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]549
14 การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]305
15 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]291
16 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี 2561-2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]249
17 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน(เพิ่มเติม) [ 11 ก.พ. 2563 ]264
18 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 1 พ.ย. 2561 ]245
19 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 [ 1 พ.ย. 2561 ]297