องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ต.ค.66-มี.ค.67) [ 1 เม.ย. 2567 ]27
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]14
3 รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566(รอบ 6 เดือนแรก) ต.ค.-มี.ค.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]63
4 รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6เดือนแรก) [ 31 มี.ค. 2566 ]52
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]115
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) [ 8 เม.ย. 2565 ]294
7 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาศที่2 ม.ค.-มี.ค.64) [ 19 เม.ย. 2564 ]251
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน เมษายน [ 27 พ.ค. 2563 ]245
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 ก.พ. 2563 ]321
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]238
11 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 14 พ.ค. 2561 ]301
12 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2559 [ 10 ต.ค. 2560 ]244
13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน [ 8 มิ.ย. 2560 ]250