องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
รายงานการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือแนวทางเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ปี 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]35
2 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทุจริตประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 22 ก.ย. 2566 ]44
3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 66 (รอบ 6 เดือนแรก) ต.ค.65 - มี.ค.66 [ 1 เม.ย. 2566 ]70
4 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 มี.ค. 2566 ]62
5 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 65 รอบ 6เดือนหลัง (เม.ย.65- ก.ย.65) [ 17 ต.ค. 2565 ]66
6 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ ปี 2565 (รอบ 6เดือนแรก) ต.ค.64-มี.ค.65 [ 18 เม.ย. 2565 ]275
7 สรุปผลการดำเนินของศูนย์รับเเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.เมืองเก่า ประจำปีงบประมาณปี 2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]258
8 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]256