องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 15 ก.พ. 2567 ]30
2 รายงานผลการการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]80
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 25 ต.ค. 2565 ]71
4 รายงานการประชุม คกก.สนับสนุน 2-2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]256
5 รายงานการประชุม คกก.พัฒนา 2-2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]248
6 การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]299
7 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 17 ก.พ. 2564 ]254
8 การประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]255
9 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เมืองเก่า [ 16 พ.ย. 2563 ]249