องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 (E-Plan-naac) [ 19 ก.พ. 2567 ]20
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (12 เดือน) [ 3 ต.ค. 2566 ]32
3 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ปีงบ 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]30
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุริตประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2566 ]101
5 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]119
6 บันทึกข้อความรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]78
7 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าใส สะอาด 2566 ’’และ “งดรับ งดให้’’ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 12 ม.ค. 2566 ]97
8 ประกาศองค์การส่วนตำบลเมืองเก่า ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าใสสะอาด 2566 ’’ [ 12 ม.ค. 2566 ]75
9 คำกล่าวประกาศเจตนารมย์ [ 12 ม.ค. 2566 ]68
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี 65 รอบ 12 เดือน [ 10 ม.ค. 2566 ]87
11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]69
12 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]72
13 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ปี 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]63
14 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ปี 66 [ 9 ธ.ค. 2565 ]167
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]103
16 มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม อบต.เมืองเก่า ปี 66 [ 26 ต.ค. 2565 ]65
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]111
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 15 มิ.ย. 2565 ]338
19 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]319
20 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]282
 
หน้า 1|2|3|4|5