องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลคุณธรรม [ 24 มิ.ย. 2567 ]6
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2567 ]110
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2567 ]102
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2567 ]139
5 ประกาศ ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]26
6 คำสั่งการขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบ 67 [ 2 พ.ย. 2566 ]52
7 แนวปฏิบัติ Dos & Don"ts ปี 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]79
8 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 20 ม.ค. 2566 ]127
9 ประกาศข้อกำหนดจริยธรรม อบต.เมืองเก่า ปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]107
10 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]94
11 ประกาศ ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]77
12 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานจริยธรรม Dos and Don’ts [ 7 พ.ย. 2565 ]190
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามตามจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 21 ต.ค. 2565 ]109
14 การขับเคลื่อนจริยธรรม -ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้าง เดือน ก.พ.2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]106
15 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]526
16 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พ.ศ. 2560 [ 20 ธ.ค. 2562 ]258
17 ประกาศ มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]248
18 ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ย. 2562 ]311
19 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 4 พ.ย. 2562 ]257
20 ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ย. 2562 ]254
 
หน้า 1|2