องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) [ 3 พ.ค. 2567 ]10
2 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 3 พ.ค. 2567 ]9
3 แบบฟอร์มการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 3 พ.ค. 2567 ]9
4 แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค [ 3 พ.ค. 2567 ]9
5 แบบฟอร์มคำร้อง (ตัด เก็บ ขน) กิ่งไม้ ต้นไม้ [ 3 พ.ค. 2567 ]9
6 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 3 พ.ค. 2567 ]7
7 แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 พ.ค. 2567 ]7
8 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 พ.ค. 2567 ]7
9 แบบฟอร์มคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้อายุตามประเพณี [ 3 พ.ค. 2567 ]7
10 แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด [ 3 พ.ค. 2567 ]8
11 แบบฟอร์มคำรับรองการครอบครองที่ดิน [ 4 ส.ค. 2566 ]47
12 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 10 พ.ค. 2564 ]249
13 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 พ.ค. 2564 ]256
14 แบบฟอร์มหนังสืออุทิศที่ดิน อบต.เมืองเก่า [ 10 พ.ค. 2564 ]359
15 การขอต่ออายุใบอนุญาต [ 21 ก.ค. 2558 ]288