องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]10
2 รายงานการประชุม สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]8
3 รายงานการประชุม วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]10
4 รายงานการประชุม วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]8
5 รายงานการประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]9
6 รายงานการประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]7
7 รายงานการประชุม วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]8
8 รายงานการประชุม วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]9
9 รายงานการประชุม สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]10
10 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า ครั้งแรก [ 1 พ.ค. 2566 ]87
11 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]64
12 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]66
13 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]64
14 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]63
15 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]63
16 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]69
17 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]67
18 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]68
19 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]69
20 ขอเชิญประชุมสภาสมััยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]70
 
หน้า 1|2|3|4