องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

 

“หนองปลาแขยง” เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีความเชื่อว่าหนองน้ำแห่งนี้มีปลาแขยงอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกขานหนองน้ำนี้ว่า หนองปลาแขยง ด้วยระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของหนองน้ำ และบรรยากาศหนองปลาแขยง       ช่วงยามเย็นมีแสงพระอาทิตย์ทอประกายแสงสีทองทั่วหนองปลาแขยง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติ และช่วงเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม ก็ยังมีนกเป็ดน้ำอพยพมาวางไข่