องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 22 มี.ค. 2566 ]66
2 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บ ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]84
3 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 22 ธ.ค. 2565 ]65
4 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 มิ.ย. 2565 ]186
5 สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 มิ.ย. 2565 ]249
6 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2565 ]267
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]267
8 ประกาศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]196
9 ขอแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ธ.ค. 2564 ]612
10 ประกาศ/บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]212
11 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]238
12 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]246
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่มีป้ายติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ไปรับแบบแสดงรายการภาษีป้ายและกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]307
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]287
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 256๔ [ 1 ธ.ค. 2563 ]251
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ฯ ประจำปี พ.ศ. 256๔ [ 1 ธ.ค. 2563 ]250
17 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]246
18 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 29 พ.ค. 2563 ]277
19 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (จำนวนแปลง) [ 29 พ.ค. 2563 ]265
20 ขอแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2562 ]379
 
หน้า 1|2|3