องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2566 [ 26 เม.ย. 2567 ]6
2 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]8
3 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]8
4 รายงานเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]54
5 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]53
6 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]50
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]53
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565 รอบ 6 เดือน(ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 31 มี.ค. 2565 ]189
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]180
10 รายงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.พ. 2565 ]181
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]176
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]186
13 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินปีงบประมาณ 2563 [ 23 ก.พ. 2564 ]183
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]178
15 รายงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]184
16 รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 [ 25 มี.ค. 2563 ]194
17 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]187
18 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]177
19 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 23 ต.ค. 2560 ]257
20 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 23 ต.ค. 2560 ]233