องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 208 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดระบายน้ำคลองกุดตาแอ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า [ 28 มี.ค. 2565 ]166
162 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 22 มี.ค. 2565 ]200
163 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ซอยบ้านนางสายทอง ชันพรมมา ถึงชายทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.พ. 2565 ]201
164 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 10 ซอยบ้านนางทิพย์ ยาจุน ถึงบ้านนายสมพงษ์ สุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.พ. 2565 ]198
165 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 3 ซอยบ้าน ส.อบต.ชูเกียรติ ถึงถนน 304 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.พ. 2565 ]214
166 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 18 เส้นซอยบ้านนางเขียว ไสวสิทธิ์ [ 8 ก.พ. 2565 ]212
167 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเดิ้ลแค็บ [ 13 ม.ค. 2565 ]215
168 ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.วัดราษฎร์รังษี หมู่.9 [ 23 ส.ค. 2564 ]207
169 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ซอยข้างปั๊มซัสโก้ ถึงบ้านนายเกศา สุขสมโสภา [ 23 ส.ค. 2564 ]209
170 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางจาก หมู่ที่ 13,17,14 เชื่อมต่อถึงหมู่ที่ 9 บ้านหนองกุลา, บ้านโนนคูณ, บ้านท่าข่อย เชื่อมต่อบ้านถนนทอง ตำบลเมืองเก่า กว้าง 4.40 เมตร ยาว 3,012 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา [ 12 ก.ค. 2564 ]197
171 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางจาก หมู่ที่ 13,17,14 เชื่อมต่อถึงหมู่ที่ 9 บ้านหนองกุลา, บ้านโนนคูณ, บ้านท่าข่อย เชื่อมต่อบ้านถนนทอง ตำบลเมืองเก่า กว้าง 4.40 เมตร ยาว 3,012 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวด [ 6 ก.ค. 2564 ]153
172 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณรอบหนองรีโดยการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ค. 2564 ]193
173 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2564 ]218
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายบัว ซุยเจริญ บ้านถนนทองสอง หมู่ที่ 20 ตำบลเมืองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 เม.ย. 2564 ]234
175 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 21 บ้านโนนพัฒนา ตำบลเมืองเก่า [ 17 มี.ค. 2564 ]204
176 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางพรพิมล ศรีก่ำ ถึงบ้านนางสมใจ เคนคุณ หมู่ที่ 18 บ้านเหล่าเจริญ ตำบลเมืองเก่า [ 29 ม.ค. 2564 ]202
177 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีต จากทางเข้าหมู่บ้านถึงวัดเก่า หมู่ที่ 21 บ้านโนนพัฒนา ตำบลเมืองเก่า [ 29 ม.ค. 2564 ]150
178 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา คือ เครื่องออกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งฐานคอนกรีต [ 28 ม.ค. 2564 ]190
179 ประกาศ ทดสอบ [ 11 ม.ค. 2564 ]186
180 ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนรอบหนองรีโดยการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองรี ตำบลเมืองเก่า [ 7 ม.ค. 2564 ]270
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11