องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 208 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร (3 ต.ค.-31 ต.ค.65) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง-3 ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
142 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง (ระหว่างวันที่ 3 ต.ค.-31 ต.ค.2565 สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ.-3 ต.ค.65 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
143 ประกาศริบหลักประกันสัญญา [ 19 ก.ย. 2565 ]75
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านถนนทอง หมู่ที่ 9 เส้นบ้านนางบุญเรือง โคกระบือ - สามแยก หมู่ที่ 20 ตำบลเมืองเก่า [ 13 ก.ย. 2565 ]87
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 18 ส.ค. 2565 ]73
146 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 ส.ค. 2565 ]75
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 8 ส.ค. 2565 ]98
148 ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 1 ส.ค. 2565 ]100
149 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองรี หมู่ที่ 19 เส้นบ้านนางสายทอง เรือนพัน - ที่นานายทองม้วน พระอำมาตย์ [ 27 ก.ค. 2565 ]108
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเลียบ หมู่ที่ 4 เส้นบ้านนายจำนงค์ ชัยบัวแดง - บ้านนางปราณี สูนตา [ 11 ก.ค. 2565 ]101
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางคลอง ถึงหน้า อบต.เมืองเก่า [ 11 ก.ค. 2565 ]100
152 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองรี หมู่ที่ 19 เส้นบ้านนางสายทอง เรือนพัน - ที่นานายทองม้วน พระอำมาตย์ [ 11 ก.ค. 2565 ]121
153 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเลียบ หมู่ที่ 4 เส้นบ้านนายจำนงค์ ชัยบัวแดง - บ้านนางปราณี สูนตา [ 4 ก.ค. 2565 ]105
154 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางคลอง ถึงหน้า อบต.เมืองเก่า [ 4 ก.ค. 2565 ]105
155 ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 21 (เส้นข้างทางหลวง 304-ทางเข้าวัดอัมพวัน) [ 21 มิ.ย. 2565 ]120
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นข้าง อบต.เมืองเก่า [ 20 มิ.ย. 2565 ]116
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดระบายน้ำคลองกุดตาแอ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า [ 16 มิ.ย. 2565 ]122
158 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 21 (เส้นข้างทางหลวง 304-ทางเข้าวัดอัมพวัน) [ 8 มิ.ย. 2565 ]114
159 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นข้าง อบต.เมืองเก่า [ 2 มิ.ย. 2565 ]164
160 ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดระบายน้ำคลองกุดตาแอ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า [ 20 พ.ค. 2565 ]110
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11