องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 208 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(พ.ย.-ม.ค.2566)-25 ต.ค.2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]43
122 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน อบต.เมืองเก่า-18 ต.ค.2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]27
123 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค(สำนักปลัด) จำนวนร 186 ชุด-7 ต.ต.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]30
124 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างพนักงาน งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 คน (กองช่าง) ต.ค.-ธ.ค.2565-3 ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]27
125 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาทำความสะอาดภายในเขตรับผิดชอบของ อบต.เมืองเก่า(โครงการเมืองเก่าเมืองสะอาด) ปีงบ66 ช่วงที่1ต.ค.2565-มี.ค.2566-3 ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]30
126 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรริหารวิทยา (ต.ค.65-ก.ย.66)-3 ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]30
127 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี เดือน ต.ค.65-ก.ย.66-3 ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]28
128 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง (ม.ค.-ก.ย.66)-26 ธ.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
129 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาบริการบุคคลผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ งานนิติกร(สำนักปลัด) ปี66(ต.ค.2565-ก.ย.2566)-3 ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
130 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยสนับสนุนด้านพัฒนาชุมชน(สำนักปลัด) ปีงบ 2566(ต.ค.65-ก.ย.66)-3 ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]29
131 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) ประจำเดือน ต.ค.2565-ก.ย.2566-3ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]34
132 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือประจำรถดับเพลิง(สป) 3 ต.ค.2565-30 ก.ย.2566-3 ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]33
133 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือประจำรถดับเพลิง(สป)3ต.ค.2565-30ก.ย.2566-3ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]31
134 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ ประจำเดือน ต.ค.2565-ก.ย.2566 กองสาธารณสุขฯ-3ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
135 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน ต.ค.2565-ก.ย.2566 กองสาธารณสุขฯ-3 ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]34
136 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อช่วยทำความสะอาด(สำนักปลั) ปี 66 ต.ค.2565-ก.ย.2566-3ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]33
137 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาบริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์(www.muangkao.go.th) อบต.เมืองเก่า ปีงบ 66-3 ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
138 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักปลัด) 3 ต.ค.-30 ก.ย.2566-3 ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]33
139 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาพิ้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบ 66(ต.ค.65-ก.ย.66)-3 ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]28
140 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณที่ทำการ อบต.เมืองเก่า(สำนักปลัด) (ต.ค.-ธ.ค.2565)-3 ต.ค.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11