องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 208 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 5 รายการ-23 ม.ค.2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]33
42 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกหอม-22 ม.ค.2566 [ 22 ม.ค. 2566 ]29
43 ราคากลางและร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน [ 18 ม.ค. 2566 ]36
44 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมแข่งขันซุ้มกิจกรรมต่างๆ งานวันเด็กปห่งชาติ ประจำปีงบ 66-11 ม.ค.66 [ 11 ม.ค. 2566 ]26
45 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ(กองคลัง)-11 ม.ค.2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]28
46 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 66-11 ม.ค.2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]28
47 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้สำหรับเด็กที่เข้ามาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566-11 ม.ค.2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]28
48 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน12รายการ-10 ม.ค.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]36
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง แบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขต อบต.เมืองเก่า [ 9 ม.ค. 2566 ]50
50 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัสดุก่อสร้างภายใน อบต.เมืองเก่า(สำนักปลัด) จำนวน 42 รายการ-6 ม.ค.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]30
51 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 รายการ-6 ม.ค.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]32
52 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ (กองคลัง) -5 ม.ค.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]32
53 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัสดุสำนักงาน 27 รายการ(กองคลัง)-5 ม.ค. 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]32
54 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 6 รายการ-26 ธ.ค.2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]33
55 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 22 รายการ-26 ธ.ค.2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]32
56 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 66-23 ธ.ค.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]33
57 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้เบาะนวมพร้อมสกรีนตรา อบต.เมืองเก่า (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ-23 ธ.ค.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]48
58 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณที่ทำการ อบต.เมืองเก่า (สำนักปลัด) ประจำเดือน มกราคม ถึง เดือน กันยายน 2566-23 ธ.ค.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]35
59 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข)จำนวน 6 รายการ-20 ธ.ค.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]33
60 ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง แบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขต อบต.เมืองเก่า [ 19 ธ.ค. 2565 ]42
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11