องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านม่วง หมู่ที่ 7 เส้นหลังโรงเรียนบรรหารวิทยา [ 12 มิ.ย. 2567 ]15
2 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านม่วง หมู่ที่ 7 เส้นหลังโรงเรียนบรรหารวิทยา [ 6 มิ.ย. 2567 ]6
3 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ [ 23 เม.ย. 2567 ]20
4 ราคากลางและร่างขอบเขตของงานจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ [ 26 มี.ค. 2567 ]11
5 ราคากลางและร่างขอบเขตของงานจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ [ 26 มี.ค. 2567 ]17
6 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 21 จากบ้านนางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส - คลองยาง [ 16 ก.พ. 2567 ]21
7 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 21 จากบ้านนางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส - คลองยาง [ 9 ก.พ. 2567 ]17
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ม.ค. 2567 ]13
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านกลาง หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสายทอง ชันพรมมา - ชายทุ่ง [ 21 ธ.ค. 2566 ]22
10 ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านกลาง หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสายทอง ชันพรมมา - ชายทุ่ง [ 18 ธ.ค. 2566 ]22
11 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน [ 14 พ.ย. 2566 ]25
12 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน [ 14 พ.ย. 2566 ]18
13 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำบ่อพัก บ้านเหนือ หมู่ 3 ตำบลเมืองเก่า [ 15 ส.ค. 2566 ]38
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการ อบต.เมืองเก่า [ 6 ก.ค. 2566 ]50
15 ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการ อบต.เมืองเก่า [ 27 มิ.ย. 2566 ]48
16 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นข้าง รพ.สต.เมืองเก่า - อบต.เมืองเก่า [ 20 มิ.ย. 2566 ]140
17 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต ภายในสำนักงาน [ 13 มิ.ย. 2566 ]101
18 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นข้าง รพ.สต.เมืองเก่า - อบต.เมืองเก่า [ 8 มิ.ย. 2566 ]41
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ้านโคกหอม หมู่ที่ 12 เส้นถนนกลางหมู่บ้าน ซอยสถานีวิทยุศาลาประชาคม [ 29 พ.ค. 2566 ]140
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองเก่า [ 29 พ.ค. 2566 ]168
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11