ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 3) [ 25 มิ.ย. 2567 ]
......................................................................................
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) [ 22 มี.ค. 2567 ]
......................................................................................
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 21 ก.พ. 2567 ]
......................................................................................