องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

ของดีตำบลเมืองเก่า  คือ ผักกระเฉดชะลูดน้ำ

          การปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำ นั้น มีที่มาจากหมู่บ้านของเกษตรกรที่ตั้งอยู่ริมแควหนุมาน  ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกผักกระเฉดไว้ขายส่งในตลาดท้องถิ่น
          ประวัติการทำผักกระเฉด เมื่อ เกิดอุทกภัยผักกระเฉดที่ปลูกไว้จะจมน้ำเสียหาย และมีผักกระเฉดบางส่วนชะลูดน้ำขึ้นมา เกษตรกรจึงเก็บผักกระเฉดชะลูดน้ำไปขายในตลาด พบว่าจำหน่ายได้ราคาดี มีรสชาติอร่อยและกรอบมากกว่าผักกระเฉดแบบเดิม เป็นที่นิยมกันมาก  จึงหันมาปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำกันอย่างแพร่หลายและนอกจากนี้ได้มีการรวม กลุ่มแม่บ้านทำผักกระเฉดชะลูดน้ำในชุมชน
        


ใช้ในการประกอบอาหาร เช่น  ใช้ผัด แกงส้ม รับประทานสดกับน้ำพริก ยำ ชุบแป้งทอด เป็นต้นขั้นตอนการปลูก

1.การเตรียมบ่อตามขนาด เล็ก – ใหญ่ตามความต้องการ
2.ไถดินเพื่อปรับปรุงสภาพบ่อให้มีน้ำขังลึกประมาณ 80 ซม.ขึ้นไป
3.เตรียมพันธุ์ผักกระเฉดที่ต้องการ
4.นำพันธุ์ผักกระเฉดที่เตรียมไว้มาปลูกในบ่อโดยปลูกตามระยะห่างประมาณ 2 เมตร โดยใช้หลักปักที่พันธุ์ผักไว้เพื่อไม่ให้เลื่อนไปอยู่ติดกัน วิธีการ คือ คัดเลือกยอดที่อวบๆ แล้วนำมามัดรวมกันเป็นกำ นำมาผูกติดไว้กับไม้แล้วปักลงไปในบ่อทิ้งไว้ประมาณ 2-3 คืน แล้วเก็บยอดผักกระเฉดขึ้นมาทำความสะอาด นำไปบริโภคและจำหน่ายต่อไป