องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการ แยกก่อนทิ้ง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน


วันที่ 23 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จัดโครงการบริหารจัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาล “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรม Kick off แผนปฏิบัติการ 60 วัน “ แยกก่อนทิ้ง ” และกิจกรรมเดินรณรงค์เก็บขยะมูลฝอย บริเวณถนนสาย 304 ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและเป็นการลดปริมาณขยะต้นทาง ทั้งนี้ นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และสาธิตการคัดแยกขยะตามประเภทก่อนทิ้ง